Witaj!

Nazywam się Ewelina Praczyk

Choć coaching i terapia to dwie odrębne dziedziny, czasem mogą się wzajemnie uzupełniać. Ja łączę właśnie te dwie dziedziny razem i przynoszą one bardzo dobre efekty w pracy z ludźmi. Oczywiście, głównie pracuję jako coach albo terapeuta, ale widzę, że połączenie tych dwóch płaszczyzn przynosi dużo lepsze efekty w pracy nad sobą.

 

1. Wspólnym celem terapii i coachingu może być rozwój osobisty i poprawa funkcjonowania klienta w różnych sferach życia.

2. Zarówno coaching, jak i terapia, opierają się na indywidualnym podejściu do klienta, uwzględniającym jego unikalne potrzeby i cele.

3. Terapia często koncentruje się na przeszłości klienta i związanych z nią trudnych emocjach, natomiast coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na osiąganiu celów i rozwijaniu umiejętności.

4. Coaching może być świetnym uzupełnieniem terapii, ponieważ pozwala na skuteczne osiąganie celów, na których skupia się terapia.

5. W ramach pracy z klientem, coach może zauważyć, że klient potrzebuje pomocy w przetwarzaniu trudnych emocji, wtedy może polecić mu skorzystanie z terapii.

 

Podsumowując, choć coaching i terapia to dwie odrębne dziedziny, czasem mogą się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Ważne jest jednak, aby w każdym przypadku dostosować formę pomocy do unikalnych potrzeb i celów klienta.

Jak pracuję i w czym mogę Tobie pomóc.

Od kilku lat jestem w rozwoju osobistym. Swoją drogę do pogłębienia świadomości rozpoczęłam od własnej terapii z psychologiem, licznymi książkami oraz kursami z zakresu psychologii. Wiem więc, jak to jest przechodzić ciężkie i trudne momenty w życiu.
Dziś jestem coachem, doradcą oraz terapeutą integralnym.
Na chwilę obecną mam za sobą przeszło 300 godzin pracy z klientami.
Pomogę Tobie w poradzeniu sobie ze skomplikowaną przeszłością, uwalnianiem trudnych emocji oraz spojrzeniem na swoje życie z innej (lepszej) perspektywy. Podpowiem, jak radzić sobie w relacjach. Pomogę z natrętnymi i trudnymi myślami.
Pokaże Tobie, jak żyć w zgodzie z samym sobą, jak osiągnąć stan balansu i utrzymać go na dłużej.
Jako coach, ustalę z Tobą cele na życie, zarówno te krótkie jak i te długie. Pokaże Tobie jak garściami czerpać z życia to co dla Ciebie jest najważniejsze.
Jako miłośniczka praktyki Mindfulness, pokaże, w jaki sposób wprowadzić swoje ciało w stan relaksu i odprężenia.

Moje kwalifikacje:

1. Coach z tytułem ICF.
2. CVP COACH PRACTITIONER w Szkole Doradców Change Value Process Adama Dębowskiego w Warszawie.
3. Certified NLP Practitioner Coach w The American Board of NLP.
4. Roczna Szkoła Holistyczna w terapii Embrace Therapy.
5. Studia Podyplomowe w temacie Psychologia Pozytywna.
6. Kurs – Psycholog Szkolny, prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
7. Kurs w zakresie Terapii poznawczo – behawioralnej nr 2955/2022. Proces i techniki w terapii poznawczo – behawioralnej.
8. Kurs w zakresie Treningu regulacji emocji nr 4533/2022. Pozytywne emocje, myśli wzmacniające, charakterystyka i rozpoznawanie emocji.
9. Kurs w zakresie Mindfulness – trening uważności nr 4005/2022. Zastosowania Minfulness, podstawowe techniki Mindfulness.
10. Kurs w zakresie Trening odporności i siły psychicznej nr 4632/2022. Odporność psychiczna oraz główne czynniki warunkujące odporność psychiczną, ćwiczenia wzmacniające odporność psychiczną.